O projekcie

STUDENCI:

 • – nabierają kluczowych kompetencji,
 • – otrzymują wynagrodzenie za staże,
 • – nawiązują prawdziwe kontakty biznesowe,
 • – zapewniają sobie lepszy start na rynku pracy.

UCZELNIA:

 • – wyznacza nowe standardy szkolnictwa wyższego,
 • – reaguje na potrzeby rynkowe,
 • – kształci jeszcze lepszych specjalistów,
 • – nawiązuje trwała współpracę ze światem biznesu.

FIRMA PARTNERSKA:

 • – pozyskuje najlepszych studentów,
 • – wykształca przyszłego pracownika,
 • – wchodzi w nowe obszary rynku pracy,
 • – daje szanse rozwoju studentom z potencjałem.

Rekrutacja studentów

ETAP I:
Otwarte uczestnictwo

etap-1
Indywidualne case study oraz krótki film video opowiadający o sobie.

ETAP II:
Wybór uczestników projektu

etap-2

Grupowe case study badające kluczowe kompetencje oraz potencjał rozwojowy wybranej grupy studentów. Na tym etapie zostanie wybrana grupa studentów zaproszonych do programu.

ETAP III:
Rekrutacja na staż

etap-3
Potwierdzające rozmowy rekrutacyjne w siedzibie Firmy Partnerskiej.

Dźwignia Kariery

KOORDYNACJA PROJEKTU

Fundacja Dźwignia Kariery powstała w celu koordynacji działań wewnątrz projektu pomiędzy światem biznesu, a ośrodkami naukowymi. Każda powołana grupa posiada dedykowanego koordynatora, który wspiera komunikację.

WSPÓŁPRACA

Projekt wspiera współpracę nie tylko pomiędzy studentami, a pracodawcami. Dzięki kilku wydarzeniom podczas całego roku akademickiego wspieramy współpracę również pomiędzy partnerami jak i samą uczelnią.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Kandydaci biorący udział w projekcie są wyłonieni podczas rekrutacji i na podstawie oceny kompetencji zaproszeni do uczestnictwa w projekcie. Wśród młodych osób poszukujemy przede wszystkim potencjału rozwojowego, a stwarzamy im warunki by o wiele szybciej zdobyli kompetencje kluczowe na rynku pracy w danej branży.

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Jako koordynator projektu nie tylko stwarzamy warunki by studenci się rozwijali w przedsiębiorstwach, ale również organizujemy różnego rodzaju szkolenia uzupełniające kompetencje studentów. Jednocześnie jest to również okazja dla partnerów by pokazać się na uczelni np. w formie zajęć lub warsztatów.

REALNE PROJEKTY

Nasi studenci to kandydaci na uczestników realnych projektów. Jako koordynator zwracamy dużą uwagę na rodzaj prac zlecany naszym kandydatom i dbamy by zawsze środowisko pracy sprzyjało rozwojowi kompetencji i zdobywaniu doświadczenia.

ROZWÓJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Fundacja Dźwignia Kariery powstała z myślą o poniesieniu poziomu szkolnictwa wyższego poprzez kształcenie coraz to lepszych specjalistów jeszcze podczas studiów. Dzięki udziałom partnerów kształcimy tylko najważniejsze kompetencje – aktualnie wymagane przez rynek pracy.