O projekcie

Dźwignia Kariery to innowacyjny projekt pozwalający wyróżniającym się studentom na łączenie obowiązków na uczelni ze stażem w Firmie Partnerskiej uczestniczącej w programie. Student rozwija kompetencje aktualnie wymagane przez rynek pracy i zapewnia sobie zaplecze finansowe, a Firma Partnerska zyskuje możliwość wykształcenia kompetencji swojego przyszłego pracownika.

Celem projektu jest kształcenie coraz lepszych specjalistów bezpośrednio po studiach oraz wspieranie współpracy pomiędzy światem biznesu oraz renomowanymi ośrodkami naukowymi.

Studenci, którzy pomyślnie przejdą dodatkową rekrutację utworzą dedykowaną grupę, która będzie objęta systemem organizacyjnym 2+3. W zakresie projektu są również konferencje, targi pracy, dodatkowe szkolenia skierowane dla studentów, w których udział wziąć mogą wszyscy partnerzy projektu.

STUDENCI

 • Nabierają kluczowych kompetencji,
 • Otrzymują wynagrodzenie za staże,
 • Nawiązują prawdziwe kontakty biznesowe,
 • Zapewniają sobie lepszy start na rynku pracy.

UCZELNIA

 • Wyznacza nowe standardy szkolnictwa wyższego,
 • Reaguje na potrzeby rynkowe,
 • Kształci jeszcze lepszych specjalistów,
 • Nawiązuje trwała współpracę ze światem biznesu.

PARTNERZY

 • Pozyskuje najlepszych studentów,
 • Wykształca przyszłego pracownika,
 • Wchodzi w nowe obszary rynku pracy,
 • Daje szanse rozwoju studentom z potencjałem.

Rekrutacja studentów

ETAP I:
Otwarte uczestnictwo


Film wideo opowiadający o sobie oraz indywidualne case study.

ETAP II:
Wybór uczestników projektu

Assessment center badające kluczowe kompetencje studentów.

ETAP III:
Rekrutacja na staż


Rozmowy rekrutacyjne w siedzibie Firmy Partnerskiej.

Dźwignia kariery

KOORDYNACJA PROJEKTU

Fundacja Dźwignia Kariery powstała w celu koordynacji działań wewnątrz projektu pomiędzy światem biznesu, a ośrodkami naukowymi. Każda powołana grupa posiada dedykowanego koordynatora, który wspiera komunikację.

WSPÓŁPRACA

Projekt wspiera współpracę nie tylko pomiędzy studentami, a pracodawcami. Dzięki kilku wydarzeniom podczas całego roku akademickiego wspieramy współpracę również pomiędzy partnerami jak i samą uczelnią.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Kandydaci biorący udział w projekcie są wyłonieni podczas rekrutacji i na podstawie oceny kompetencji zaproszeni do uczestnictwa w projekcie. Wśród młodych osób poszukujemy przede wszystkim potencjału rozwojowego, a stwarzamy im warunki by o wiele szybciej zdobyli kompetencje kluczowe na rynku pracy w danej branży.

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Jako koordynator projektu nie tylko stwarzamy warunki by studenci się rozwijali w przedsiębiorstwach, ale również organizujemy różnego rodzaju szkolenia uzupełniające kompetencje studentów. Jednocześnie jest to również okazja dla partnerów by pokazać się na uczelni np. w formie zajęć lub warsztatów.

REALNE PROJEKTY

Nasi studenci to kandydaci na uczestników realnych projektów. Jako koordynator zwracamy dużą uwagę na rodzaj prac zlecany naszym kandydatom i dbamy by zawsze środowisko pracy sprzyjało rozwojowi kompetencji i zdobywaniu doświadczenia.

ROZWÓJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Fundacja Dźwignia Kariery powstała z myślą o poniesieniu poziomu szkolnictwa wyższego poprzez kształcenie coraz to lepszych specjalistów jeszcze podczas studiów. Dzięki udziałom partnerów kształcimy tylko najważniejsze kompetencje – aktualnie wymagane przez rynek pracy.

PRZEDSIĘBIORCO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Masz dodatkowe pytania ? Chcesz zgłosić swoją firmę ?

Skontaktuj się z nami!